Rijschool Diosa
Examens

Contact met ons opnemen? Bel 06-43452796

Examens en tussentijdse toets

Je doet bij het CBR eerst theorie-examen en daarna praktijkexamen. Het is ook mogelijk om vóór je praktijkexamen een tussentijdse toets te doen. We kunnen onderstaande examens voor je aanvragen (meestal zit dit al in een lespakket inbegrepen, voor meer informatie zie Pakket prijzen).

Examens en tussentijdse toets

Je doet bij het CBR eerst theorie-examen en daarna praktijkexamen. Het is ook mogelijk om vóór je praktijkexamen een tussentijdse toets te doen. We kunnen onderstaande examens voor je aanvragen (meestal zit dit al in een lespakket inbegrepen, voor meer informatie zie Pakket prijzen).

Praktijkexamen

Het praktijkexamen voor de personenauto duurt 55 minuten. In het examencentrum maak je eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het examen verloopt. Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest, waarbij je het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter. Vervolgens vraagt de examinator je een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren aan de examenauto.

Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid te laten zien wat je kunt. Belangrijk is hoe je reageert op het overige verkeer en of je de situatie meester bent. De examinator bekijkt of je voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Als je tijdens de tussentijdse toets een vrijstelling hebt verdiend voor de bijzondere verrichtingen, dan wordt dit onderdeel overgeslagen.

Praktijkexamen

Het praktijkexamen voor de personenauto duurt 55 minuten. In het examencentrum maak je eerst kennis met de examinator. Deze legt uit hoe het examen verloopt. Daarna volgt op de parkeerplaats een ogentest, waarbij je het kenteken van een stilstaande auto moet kunnen lezen op een afstand van ongeveer 25 meter. Vervolgens vraagt de examinator je een aantal voorbereidings- en controlehandelingen uit te voeren aan de examenauto.

Je krijgt tijdens het examen alle gelegenheid te laten zien wat je kunt. Belangrijk is hoe je reageert op het overige verkeer en of je de situatie meester bent. De examinator bekijkt of je voldoende in huis hebt om veilig en zelfstandig aan het verkeer deel te nemen. Als je tijdens de tussentijdse toets een vrijstelling hebt verdiend voor de bijzondere verrichtingen, dan wordt dit onderdeel overgeslagen.

Tussentijdse toets

Een examinator van het CBR beoordeelt tijdens de tussentijdse toets je rijvaardigheid. Hij controleert alles wat bij een echt examen ook getoetst wordt. De toets duurt even lang als een echt examen. Je instructeur rijdt mee. In de toets kun je een vrijstelling verdienen voor de bijzondere verrichtingen van het praktijk examen, zoals file parkeren of bochtje achteruit.

Na afloop van de toets krijg je van de examinator een adviesformulier mee. Daarop brengt de examinator per onderdeel advies uit. Je kunt aan de hand hiervan precies zien aan welke onderdelen je nog moet werken. De examinator en je instructeur geven na de toets tips ter verbetering. Bewaar het adviesformulier en neem het mee naar het rijexamen. Het is je bewijs van vrijstelling voor het onderdeel bijzondere verrichtingen. Daarnaast kan het adviesformulier de doorslag geven bij twijfel over de examenuitslag.

Faalangstexamen

Letterlijk is faalangst de angst om te falen. Je bent bang dat ondanks een goede voorbereiding er een mislukking volgt. Door de angst presteer je vaak minder dan mogelijk, onder je niveau. Hiervoor krijg je een examinator die speciaal is getraind in het begeleiden van mensen met faalangst. Er is meer tijd om je op je gemak te stellen. En tijdens de rit kun je om een time-out vragen.

Het examen wordt afgenomen door een speciaal geselecteerde examinator. Hij is erop getraind om mensen met faalangst te begeleiden. Het examen duurt 80 minuten, dat is 25 minuten langer dan het gewone B-examen.

Faalangstexamen

Letterlijk is faalangst de angst om te falen. Je bent bang dat ondanks een goede voorbereiding er een mislukking volgt. Door de angst presteer je vaak minder dan mogelijk, onder je niveau. Hiervoor krijg je een examinator die speciaal is getraind in het begeleiden van mensen met faalangst. Er is meer tijd om je op je gemak te stellen. En tijdens de rit kun je om een time-out vragen.

Het examen wordt afgenomen door een speciaal geselecteerde examinator. Hij is erop getraind om mensen met faalangst te begeleiden. Het examen duurt 80 minuten, dat is 25 minuten langer dan het gewone B-examen.

Wat doet de examinator?

De examinator toetst of je veilig en zelfstandig kunt rijden. Ze zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van de inzittenden en de mede weggebruikers tijdens het examen. Ze letten op de volgende punten:
 • Je beheersing en controle van de auto
 • Kijkgedrag in de auto
 • Voorrang goed verlenen aan de hand van de situatie
 • Juiste moment inhalen
 • Wegen en snelwegen in- en uitvoegen
 • Rijden op kruispunten en rotondes
 • Verrichtingen en handelingen
De examinator van het CBR zal echter altijd een zo goed en eerlijk mogelijk oordeel vormen over jouw examenrit. De examinator is er niet op uit je te laten zakken, hij is er slechts om je rijvaardigheid te beoordelen. Het afnemen van rijexamens blijft echter mensenwerk. De ene examinator kan je examenrit als net aan onvoldoende beoordelen terwijl de ander het misschien toch een mager zesje vindt en je dus wel je rijbewijs haalt.

Aanmelden

Gezondheidsverklaring

Om te beginnen met praktijkexamen zal er eerst een "Gezondheidsverklaring" ingevuld moeten worden. Het CBR heeft uw "Gezondheidsverklaring" nodig om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen. De beoordeling van je rijgeschiktheid kan in sommige situaties vier maanden duren.

Machtig rijschool

Voordat wij de praktijkexamen kunnen aanvragen, hebben we eerst jouw toestemming nodig. Hiervoor kun je ons rijschool machtigen via de website van CBR. Hiervoor heb je wel je DigiD gegevens nodig.

Onze rijschoolnummer is 4496U8 op naam van Verkeersschool Diosa

Nadat wij een bevestigingsmail van CBR krijgen dan kunnen we een afspraak inplannen om de examen af te nemen bij de examinator. Het CBR streeft ernaar dat je eerste praktijkexamen voor de personenauto binnen 7 weken kan worden gereserveerd en herexamens binnen 5 weken.

Voorwaarden

Praktijk / Tussentijdse toets / Faalangst

 • Uitnodiging van CBR waarbij bevestigd is dat je examen mag afdoen
 • Je geldige identiteitsbewijs. Zonder identiteitsbewijs kun je geen examen doen
 • We gaan ervan uit dat je bent geslaagd voor het theorie-examen categorie B. Zo niet, dan moet je een geldig militair theoriecertificaat tonen of je geldig Nederlands rijbewijs B automaat code 78 of je rijbewijs B waarvan de geldigheidsduur is verstreken of je geldig EU-, EER- of Zwitsers rijbewijs B automaat code 78
 • De hiervoor genoemde Nederlandse rijbewijzen gelden ook als geldig identiteitsbewijs
 • Het formulier "Zelfreflectie". Vul dit van tevoren in.
 • Indien je al een tussentijdse toets hebt afgerond, neem dan het adviesformulier mee
Het zelfreflectie formulier kan je tijdens lessen bij ons aanvragen

Meest gestelde vragen

Mag ik al praktijklessen volgen als ik mijn theoriecertificaat nog niet behaald heb?
Met praktijklessen voor de personenauto mag u al vóór het theorie-examen beginnen. Pas om rijexamen te mogen doen heeft u een theoriecertificaat nodig.
Wat is een aangepast praktijkexamen?
Een aangepast praktijkexamen wordt afgenomen door een examinator die weet hoe hij moet omgaan met verschillende medische situaties (bijvoorbeeld een lichamelijke of geestelijke beperking) en een aangepast voertuig. Om precies te weten wat de situatie is, is de examinator in dit geval bevoegd om het medisch dossier van de kandidaat in te zien. De inhoud van een aangepast praktijkexamen en de gestelde rijvaardigheidseisen zijn hetzelfde als bij een "gewoon" praktijkexamen. Ook geldt voor beide examens dat iemand vooraf "rijgeschikt" verklaard moet zijn door het CBR.
Waarvoor wordt de navigatieapparatuur gebruikt tijdens het examen?
Het kan worden gebruikt voor het onderdeel zelfstandig route rijden, dat tussen de 10 en 15 minuten duurt.
Welke instelling wordt gekozen voor het navigatiesysteem (snelste route, kortste route, etc.)?
Tijdens het praktijkexamen kan de examinator bij het bepalen van de routevariant naar behoefte kiezen voor de kortste of snelste route, snelweg mijden e.d. Een kandidaat krijgt op enig moment de opdracht om een adres in een navigatiesysteem in te voeren. Dit gebeurt vanuit stilstand. Vanaf dat moment is het de bedoeling dat hij zijn weg gaat vervolgen met behulp van het navigatiesysteem.
Is een Stop and Go systeem toegestaan tijdens het praktijkexamen auto?
Ja, dat is toegestaan. Voorwaarde is wel dat alle overige instrumenten in werking blijven, zoals verlichting, richtingaanwijzer etc. Dat is bij dit systeem uit veiligheidsoverwegingen bijna altijd het geval. De kandidaat moet vanzelfsprekend tijdens het examen verantwoord met dit systeem kunnen omgaan. Bij een Stop and Go systeem slaat de motor bij een stop in het verkeer automatisch af en treedt weer in werking op het moment dat weer gas wordt gegeven. Een dergelijk systeem draagt bij aan energiezuinig en milieubewust rijden en daar is het CBR uiteraard een voorstander van
Wanneer wordt de kandidaat niet toegelaten tot het examen?
De kandidaat wordt niet tot het examen toegelaten als:
- Hij/zij zich op een zodanig laat tijdstip meldt, dat geen volledig examen meer kan worden afgenomen
- Hij/zij zich niet kan legitimeren met een wettelijk voorgeschreven document
-Uit publicatie in de Staatscourant is gebleken dat hem bij rechterlijk vonnis de rijbevoegdheid is ontzegd
- Hij/zij een examen wil afleggen in een andere categorie dan is aangevraagd, tenzij dit examen binnen de ingedeelde tijd kan worden afgenomen en de examinator beschikt over de hiervoor benodigde specialisatie
- Het een E bij B-examen betreft en de kandidaat geen rijbewijs kan tonen dat ofwel nog geldig is, ofwel zijn geldigheid heeft verloren door het verstrijken van de geldigheidsduur
- Als blijkt dat hij langer dan een jaar en zes maanden geleden geslaagd is voor het theorie-examen
- In deze gevallen kan er geen terugbetaling plaatsvinden van het inschrijfgeld.
Ik ben te laat op mijn praktijkexamen, wat nu?
Wij adviseren u om ongeveer een kwartier van tevoren aanwezig te zijn op het examencentrum. Vergeet niet een geldig identiteitsbewijs mee te nemen. Als u te laat bent, kan het examen helaas niet doorgaan.
Hoe lang na het behalen van het praktijkexamen kun je het rijbewijs ophalen bij de gemeente?
Voor het rijbewijs hebt u een Verklaring van geschiktheid en een Verklaring van rijvaardigheid nodig. Het CBR kent u een Verklaring van geschiktheid toe als u gezond genoeg bent. Deze verklaring is 1 jaar geldig. Als die termijn verloopt, moet u opnieuw een Gezondheidsverklaring indienen.

Het CBR kent u een Verklaring van rijvaardigheid toe als u slaagt voor het praktijkexamen. Deze verklaring is 3 jaar geldig. Als die termijn verloopt, moet u opnieuw examen doen.
Hoe lang is de vrijstelling voor bijzondere verrichtingen na een tussentijdse toets geldig?
Tot en met het eerstvolgende praktijkexamen.
AANMELDEN
error: Inhoud is beschermd.
WhatsApp chat